FBCZDE

SVĚCENÍ PRAMENE CÍSAŘE KARLA I.


Dne 11.8.2018 v 10:30 hod. se členové Svazu c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české a jejich přátelé sejdou v Návarově, aby se zůčastnili svěcení pramene císaře Karla I., který se v minulém roce podařilo vyčistit a označit. Tento pramen byl pojmenován po posledním rakouském císaři a českém králi blahoslaveném Karlu I. Habsbusko-Lotrinském. Pramen se nachází v malebném údolí říčky Kamenice v podhůří Jizerských hor, nedaleko penzionu Rusalka a mostu spojující státní silnici s příjezdem k hradu Navarov. Veškeré práce na vyčištění a označení pramene provedl praporečník Svazu Jirka Šubrt, který pramen nalezl v létě roku 2017. Do té doby než Jirka o tento zapomenutý pramen začal pečovat, voda skrytě vytékala do podloží a podmáčela přilehlou turistickou cestu. Následně se podařilo vysekat lože pramenu, uložit hrdlo a vyzdít podezdívku, tak aby pramen mohl sloužit žíznivým kolemjdoucím. Nad pramen byla upevněna dřevěná deska, s barevným vyobrazením císaře a jeho jménem, které je zaroveň i jménem pramenu. Voda z pramene je krystalicky čistá, chutná a obsahuje léčivé složky.

Místo, kde se 11.8.2018 v 10:30 hod. setkáme je zde.

Fotogalerie z akce zde.

_______________________________________________________________________________

4. VYSLOUŽILECKÉ STŘELBY


Dne 9.6.2018 v 9:00 hod. zahájíme v Jesenici u Rakovníka na místní střelnici historicky již třetí vysloužilecké střelby. Střelby budou prováděny z historických zbraní, používaných v období první světové války a střílet budeme na papírové terče s dobovými motivy. Finálový rozstřel pak bude veden do dřevěného malovaného terče, jež bude replikou původně používaných terčů. Vítěz pak obdrží zbrusu nový putovní řetěz krále střelců, na který bude připevněn medailonek s jeho jménem a letopočtem. Pro vysloužilce i jejich hosty bude v Jesenici připraveno malé pohoštění a pro případné zájemce i ubytování v chatkách nedalekého kempu. Věříme, že se třetí vysloužilecké střelby podaří a užijeme si mnoho přesných zásahů a dobrou zábavu, stejně jako v minulém roce. Pozvánku na akci je možné stáhnou zde.

Místo ( včetně mapky ) kde se 9.6.2018 v 9:00 hod. setkáme je zde.

Fotogalerie z akce zde.

HD

_______________________________________________________________________________

OSLAVA 7. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SVAZU C.K. VOJENSKÝCH VYSLOUŽILCŮ ZEMÍ KORUNY ČESKÉ


Dne 14.4.2018 v 16:00 hod. oslavíme společně s kamarády a příznivci 7. výročí založení Svazu v restauraci U Cafourků v Jenštejně. Po krátkém zahájení se vydáme ve slavnostním průvodu na náves k místnímu pomníku padlým občanům obce Jenštejn. Zde k pomníku položíme věnec a životy našich hrdinů uctíme čestnou salvou. Po krátkém proslovu zátupce vedení obce a také Svazu c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české se vydáme zpět do restaurace U Cafourků. Zde bude pro hosty připravena přednáška kterou přednese náš kamarád, zástupce představeného pro střední Čechy - pan Jaroslav Konečný. Následovat bude pohoštění a dobrá zábava tak jako již tradičně !!!!!!

HD

_______________________________________________________________________________

OSLAVA 150. VÝROČÍ NAROZENÍ JEJÍ JASNOSTI VÉVODKYNĚ Z HOHENBERGU ŽOFIE CHOTKOVÉ


Dne 24.2.2018 v 17:00 hod. se sejdeme v hostinci pana Romana Pokorného v Jenštejně, abychom si připomněli 150. výročí narození jedné z nejvýznamějších českých žen vévodkyně z Hohenbergu Žofie Chotkové, manželky arcivévody Františka Ferdinanda d´Este. V přednášce kamaráda Jaroslava Konečného budou přítomni seznámeni s životem, i tragickou smrtí Žofie Chotkové, včetně její úlohy v historii českého národa. Pro všechny přítomné bude připraveno malé pohoštění a také pamětní list na tuto významnou událost. Pozvánku na akci je možné si stahnout zde. Vzhledem k omezenému počtu míst v hostinci a také k tomu, že pamětní listy budou vystavovány na konkrétní jméno, je nutné potvrdit svou účast přes facebook, nebo e-mailem !!!

HD

Fotogalerie z akce zde.

_______________________________________________________________________________

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ KŘÍŽE PADLÝM A ZEMŘELÝM VOJÁKŮM V PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE NA HŘBITOVĚ V JIŘÍKOVĚ


Dne 10.12.2017 v 10:30 hod. se sejdeme na jiříkovském hřbitově, abychom se v průvodu vydali k hrobu padlým vojákům, kteří zde byli během první světové války pohřbeni. Zde bude provedeno požehnání nově zrekonstrovanému náhrobnímu kříži, který jseme osadili abychom zdůraznili význam a zároeň pietu tohoto místa. Vojáci zde byli pohřbeni během první světové války a jedná se především o vojáky zemřelé v okolních lazaretech, ale někteří ze zde pochovaných, padli přímo na frontě a byli k pohřbení převezeni do svého domova. Poté co průvod dorazí k hrobům, promluví představený Svazu pan Milan Vašíček, následně dostanou slovo představitelé města Jiříkova a další významné osobnosti, které mezi nás zavítají. Poté požehná duchovní novému kříži umístěnému na hrobě vojáků. Rozejdeme se tradičně po zaznění Rakouské císařské hymny. Po ukončení akce na hřbitově jsme pro hosty připravili posezení v nedalekém penzionu Adriana. Pozvánku na akci je možné si stahnout zde

HD

Fotogalerie z akce zde.

_______________________________________________________________________________

VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK !

Vánoce

Vysloužilci přejí všem kamarádům klidné prožití vánočních svátků a také šťasný nový rok 2018. Na začátku roku 2011 jsme založili náš Svaz, který se nám podařilo za dobu téměř sedmi let přetransformovat nejprve ve fungující občanské sdružení a následně v zapsaný spolek. Tento rok pro nás znamenal velmi významnou dobu, kdy se nám povedlo uskutečnit několik tradičních akcí, jako jsou například vysloužilecké střelby, nebo naše výroční setkání v Jenštejně. Podařilo se nám vyčistit a označit pramen císaře Karla I. v Navarově a finišují úpravy hrobu našich padlých hrdinů pohřbených na hřbitově v Jiříkově. Naplánovali jsme také další projekty pro rok následující a podařilo se nám významným způsobem rozšířit členskou základnu o řádné členy i sympatizanty Svazu. Celkově nám uplynulý rok přinesl mnoho krásných zážitků při spolkové činnosti, objevování zapomenuté historie i nepřeberné množství sběratelských úspěchů. Doufáme, že i rok následující bude pro náš Svaz i jednotlivé členy a sympatizanty, stejně přínosný.HD

_______________________________________________________________________________

PRAMEN CÍSAŘE KARLA I. V NAVAROVĚ

Vánoce

Dne 27.11.2017 se Svazu c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české podařilo označit pramen, který pojmenovali po posledním rakouském císaři a českém králi blahoslaveném Karlu I. Habsbusko-Lotrinském. Pramen se nachází v malebném údolí říčky Kamenice v podhůří Jizerských hor, nedaleko penzionu Rusalka a mostu spojující státní silnici s příjezdem k hradu Navarov. Akci zorganizoval praporečník Svazu Jirka Šubrt, který pramen nalezl v létě roku 2017. Do té doby než Jirka tento zapomenutý pramen nalezl a vyčistil, voda skrytě vytékala do podloží a podmáčela přilehlou turistickou cestu. Následně Jirka Šubrt vysekal lože pramenu, uložil hrdlo a vyzdil podezdívku. Poté byla nad pramen upevněna dřevěná deska, s barevným vyobrazením císaře a jeho jménem, které je zaroveň i jménem pramenu. Voda z pramene je krystalicky čistá, chutná a obsahuje léčivé složky. Věříme, že tento počin poslouží kolemjdoucím a zároveň bude sloužit i jako připomínka našeho posledního císaře.

HD

_______________________________________________________________________________

SETKÁNÍ U PŘÍLEŽITOSTI 165. VÝROČÍ NAROZENÍ FRANZE CONRADA VON HÖTZENDORF


Dne 26.8.2017 oslavíme 165. výročí narození Franze Conrada von Hötzendorf v restauraci Ala Bašta v Jenštejně ( mapku je možné stáhnou zde ). Začátek setkání byl stanoven na 15:00 hod. a po krátkém zahájení proběhne slavnostní dekorování čestného člena Svazu historika Oberstleutnanta Aleše Kubeše, který obdrží ocenění za přínos Svazu. Dále bude Aleši Kubešovi gratulováno k jeho 90. narozeninám, které oslaví 24. srpna 2017. V rámci oslav významného životního jubilea dále proběhnou dvě krátké přednášky. První na téma našeho velkého vojevůdce Franze Conrada von Hötzendorfa a následující přednáška na téma české a uherské královny Marie Terezie. Pro všechny pozvané je připraveno malé pohoštění.

HD

Fotogalerie z akce zde.

_______________________________________________________________________________

3. VYSLOUŽILECKÉ STŘELBY


Dne 10.6.2017 v 9:00 hod. zahájíme v Jesenici u Rakovníka na místní střelnici historicky již třetí vysloužilecké střelby. Střelby budou prováděny z historických zbraní, používaných v období první světové války a střílet budeme na papírové terče s dobovými motivy. Finálový rozstřel pak bude veden do dřevěného malovaného terče, jež bude replikou původně používaných terčů. Vítěz pak obdrží zbrusu nový putovní řetěz krále střelců, na který bude připevněn medailonek s jeho jménem a letopočtem. Pro vysloužilce i jejich hosty bude v Jesenici připraveno malé pohoštění a pro případné zájemce i ubytování v chatkách nedalekého kempu. Věříme, že se třetí vysloužilecké střelby podaří a užijeme si mnoho přesných zásahů a dobrou zábavu, stejně jako v minulém roce. Pozvánku na akci je možné stáhnou zde.

Podrobný plán akce zde.

Místo ( včetně mapky ) kde se 10.6.2017 v 9:00 hod. setkáme je zde.

Fotogalerie z akce zde.

HD

_______________________________________________________________________________

OSLAVÍME 6. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SVAZU


Dne 15.4.2017 oslavíme 6. výročí založení Svazu v restauraci Ala Bašta v Jenštejně ( mapku je možné stáhnou zde ). Začátek setkání byl stanoven na 16:00 hod. a po krátkém zahájení se vydáme ve slavnostním průvodu na náves k místnímu pomníku padlým občanům obce Jenštejn. Zde k pomníku položíme věnec a životy našich hrdinů uctíme čestnou salvou. Po krátkém proslovu zátupce vedení obce a také Svazu c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české se vydáme do restaurace Alabašta. Zde bude pro hosty připravena přednáška kterou přednese náš kamarád, zástupce představeného pro Střední čechy - pan Jaroslav Konečný. Dále bude pro všechny přítomné k dispozici brožura, která mapuje dekorace a ocenění vydané Svazem c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české od jeho založení v roce 2011 až do současnosti. Pro všechny pozvané je připraveno malé pohoštění v podobě kančího guláše a alkoholických i nealkoholických nápojů.

HD

_______________________________________________________________________________

VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK !

Vánoce

Vysloužilci přejí všem kamarádům klidné prožití vánočních svátků a také šťasný nový rok 2017. Na začátku roku 2011 jsme založili náš Svaz, který se nám podařilo za dobu téměř šesti let přetransformovat ve fungující občanské sdružení a následně v zapsaný spolek. Tento rok pro nás znamenal velmi významnou dobu, kdy se nám povedlo u příležitosti 100. výročí úmrtí vztyčit pomník císaři Františku Josefovi I. v Království u Šluknova a uskutečnili jsme i několik dalších úspěšných akcí. Například jsme se podíleli na rekonstrukci pomníku padlým občanům Rybniště a společně s kamarády z Rakovníku jsme uspořádali v pořadí již 2. vysloužilecké střelby. Naplánovali jsme také další projekty pro rok následující a podařilo se nám významným způsobem rozšířit členskou základnu o řádné členy i sympatizanty Svazu. Celkově nám uplynulý rok přinesl mnoho krásných zážitků při spolkové činnosti, objevování zapomenuté historie i nepřeberné množství sběratelských úspěchů. Doufáme, že i rok následující bude pro náš Svaz i jednotlivé členy a sympatizanty, stejně přínosný.

HD

_______________________________________________________________________________

SETKÁNÍ U PŘÍLEŽITOSTI 250. VÝROČÍ NAROZENÍ MARŠÁLA HRABĚTE J.V. RADECKÉHO Z RADČE


Dne 26.11.2016 v 18:00 hod. se sejdeme v restauraci Alabašta v Jenštejně, kde si společně s kamarády připomeneme letošní 250. výročí narození našeho největšího vojevůdce všech dob a zároveň patrona našeho Svazu maršála hraběte Jana Václava Radeckého z Radče. Připomeneme si muže, který se nesmazatelně zapsal do naší historie a je dnes neprávem opomíjen ze strany státních úřadů. Nebylo tomu však vždy a maršálu Radeckému, který v lednu roku 1858 zemřel, byl v Praze na Malostranském náměstí téhož roku vztyčen pomník. Po hanebném rozbití naší monarchie a vyhlášení Československa byl Radecký, mnohým protimonarchisticky naladěným osobám trnem v oku, a tak byl jeho pomník zahalen a v květnu roku 1919 dokonce odstraněn. Naše setkání bude jen drobným pokusem o nápravu křivdy, které se režimy v naší zemi dopouštěly na tomto vojevůdci po dlouhá desetiletí. Pro všechny pozvané hosty bude v Jenštejně připraveno malé pohoštění s malým upomínkovým dárkem na tento význačný den. Pozvánku na akci v Jenštejně je možné stáhnou zde.

Místo ( včetně mapky ) kde se 26.11.2016 v 18:00 hod. setkáme je zde.

Celá přednáška k dispozici zde.

Fotogalerie z akce zde.

HD

_______________________________________________________________________________

ODHALENÍ POMNÍKU CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA I. V KRÁLOVSTVÍ A ZNOVUODHALENÍ POMNÍKU PADLÝM OBČANŮM RYBNIŠTĚ V PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE


Dne 8.10.2016 v 10:00 hod. se sejdeme před kostelem svatého Vavřince v Království u Šluknova, kde u příležitosti letošního 100. výročí úmrtí odhalíme pomník našeho milovaného císaře Františka Josefa I. Vybudování pomníku je výrazem naší úcty mimořádnému člověku, který naší zemi vládl skoro sedmdesát let a pod jehož vedením zažila naše zem největší rozmach a rozkvět ve své historii. Pomník bude i vzkazem pro úřady našeho státu, které trestuhodně osobu Františka Josefa I. opomíjejí stejně jako jeho zásluhy o vzestup našeho národa. Pomník bude nádherným symbolem toho, že český národ nezapoměl na svého císaře a to i přes desetiletí trvající snahu všech režimů, které se po roce 1918 v naší zemi vystřídaly. Akce bude zahájena proslovy zástupců města Šluknov a Svazu c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české. Po slavnostním odhalení pomníku k němu budou položeny věnce a květiny. Bude následovat čestná salva a rakouská císařská hymna. Poté se společně vydáme do obce Rybniště, kde bude znovuodhalen pomník padlým občanům této obce v první světové válce. Poté bude pro všechny pozvané hosty připraveno malé pohoštění s malým upomínkovým dárkem na tento význačný den. Pozvánku na akci v Království je možné stáhnou zde, pozvánku na navazující akci v Rybništi je možné stáhnou zde.

Místo ( včetně mapky ) kde se 8.10.2016 v 10:00 hod. setkáme je zde.


HD

_______________________________________________________________________________

2. VYSLOUŽILECKÉ STŘELBY


Dne 11.6.2016 v 9:00 hod. zahájíme v Jesenici u Rakovníka na místní střelnici historicky již druhé vysloužilecké střelby. Střelby budou prováděny z historických zbraní, používaných v období první světové války a střílet budeme na papírové terče s dobovými motivy. Finálový rozstřel pak bude veden do dřevěného malovaného terče, jež bude replikou původně používaných terčů. Vítěz pak obdrží putovní řetěz krále střelců, na který bude připevněn medailonek s jeho jménem a letopočtem. Pro vysloužilce i jejich hosty bude v Jesenici připraveno malé pohoštění a pro případné zájemce i ubytování v chatkách nedalekého kempu. Věříme, že se druhé vysloužilecké střelby podaří a užijeme si mnoho přesných zásahů a dobrou zábavu, stejně jako v minulém roce. Pozvánku na akci je možné stáhnou zde.

Podrobný plán akce zde.

Místo ( včetně mapky ) kde se 11.6.2016 v 9:00 hod. setkáme je zde.

Fotogalerie z akce zde.

HD

_______________________________________________________________________________

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ MUZEA FRANTIŠKA JOSEFA I.


Dne 16.4.2016 v 10:00 hod. bude v Terezíně slavnostně otevřeno "Muzeum císaře Františka Josefa I." Návštěvníci zde budou moci shlédnout více než 10 000 exponátů s motivem císaře Františka Josefa I., jako jsou například obrazy, sochy, porcelán, knihy, medaile, pohlednice a mnoho dalších přemětů. Účelem a poselstvím tohoto musea je v prvé řadě narovnání pokřiveného náhledu na období vlády císaře Františka Josefa I., skutečný pohled na historické události nezkreslené předchozími režimy, znovu vzkříšení zapomenutého umění lidských rukou a snaha o pohled na hodnoty, které nám zanechal svou činností František Josef I. V tomto museu se postupně budou objevovat další a další informace o historických událostech, které Vám nezkresleným způsobem sdělí fakta tehdejší doby. Pozvánku na akci je možné stáhnou zde.

Fotogalerie z akce zde.


FV

_______________________________________________________________________________

OSLAVÍME 5. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SVAZU


Dne 26.3.2016 oslavíme 5. výročí založení Svazu v restauraci Ala Bašta v Jenštejně ( mapku je možné stáhnou zde ). Začátek setkání byl stanoven na 16:00 hod. a po krátkém zahájení se vydáme ve slavnostním průvodu na náves k místnímu pomníku padlým občanům obce Jenštejn. Zde k pomníku položíme věnec a životy našich hrdinů uctíme čestnou salvou. Po krátkém proslovu zátupce vedení obce a také Svazu c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české se vydáme do restaurace Alabašta. Zde bude pro hosty připravena přednáška kterou přednese náš kamarád, zástupce představeného pro Střední čechy - pan Jaroslav Konečný. Dále bude pro všechny přítomné k dispozici brožura, která mapuje činnost Svazu c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české od jeho založení v roce 2011 až do současnosti. Pro všechny pozvané je připraveno malé pohoštění v podobě kančího guláše a alkoholických i nealkoholických nápojů. Program akce je možné stáhnou zde.

Fotogalerie z akce zde.


HD

_______________________________________________________________________________

VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK !

Vánoce

Vysloužilci přejí všem kamarádům klidné prožití vánočních svátků a také šťasný nový rok 2016. Na začátku roku 2011 jsme založili náš Svaz, který se nám podařilo za dobu téměř čtyř let přetransformovat ve fungující občanské sdružení. Tento rok pro nás znamenal velmi významnou dobu, kdy se nám povedlo uskutečnit několik úspěšných akcí a naplánovali jsme další projekty pro rok následující. Také se nám podařilo významným způsobem rozšířit členskou základnu o řádné členy i sympatizanty Svazu. Celkově nám uplynulý rok přinesl mnoho krásných zážitků při spolkové činnosti, objevování zapomenuté historie i nepřeberné množství sběratelských úspěchů. Doufáme, že i rok následující bude pro náš Svaz i jednotlivé členy a sympatizanty, stejně přínosný.


HD

_______________________________________________________________________________

ODHALENÍ POMNÍKU PADLÝM OBČANŮM NOVÉ CHŘIBSKÉ V PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE


Obec Rybniště a Svaz c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české pořádá v neděli 11.10.2015 slavnostní odhalení pomníku občanům Nové Chřibské padlým v první světové válce. Pomník v Nové Chřibské je jedním z posledních pomníků, které Svaz c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české společně s obcí Rybniště v roce 2014 zrenovoval. V letošním roce pak bylo iniciativou Jiřího Suchardy a Ing. Romana Forfery upraveno i okolí pomníku do původní důstojné a pietní podoby. Pomník se nachází po pravé straně silnice z Chřibské do Rybniště, pod železničním přejezdem, nedaleko autobusové zastávky. Vlastní pomník je syenitový, vyrobený firmou Spölgen ve Šluknově. Při adaptaci pomníku v roce 1947 byl původní německý text otesán, do vyleštěné plochy byl osazen plastický státní znak ČR a tři nápisy z mosazných písmen: "Pravda vítězí, Věrni zůstaneme a Kde Čech stane – tam zůstane". Svoji současnou a snad již definitivní podobu získal pomník v loňském roce 2014. V roli řečníků se ve slavnostní chvíli vystřídají starosta Rybniště Ing. Roman Forfera a náš velící severočeské župy pan Jiří Sucharda. Na závěr slavnosti bude pomník požehnán duchovním správcem místa páterem Pavlem Koudelkou. Těšíme se na vaši účast !

Fotogalerie z akce zde.


HD

_______________________________________________________________________________

ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY CÍSAŘI FRANTIŠKU JOSEFU I. A PAMĚTNÍ DESKY PADLÝM OBČANŮM JIŘETÍNA POD JEDLOVOU V PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE


Dne 15.8.2014 v 16:00 hod. se sejdeme na náměstí v Jiřetíně pod Jedlovou, kde zhruba v 16:30 hod. provedeme slavnostní odhalení pamětní desky císaři Františku Josefu I. Tato deska byla původně instalována 2. března 1908 u příležitosti 60. výročí vlády císaře Františka Josefa I. Zároveň byl u této desky zasazen i památný císařský dub, který měl toto významné výročí připomínat. Avšak v roce 1923 na základě zákona "na ochranu republiky" byla pamětní deska odstraněna. Díky Bohu mohutný staletý dub překonal lidskou nenávist a zlobu a po opětovné instalaci pamětní desky může znovu připomínat významné jubileum našeho vladaře. Po odhalení pamětní desky na náměstí se v slavnostním průvodu odebereme na místní hřbitov k obnovené pamětní desce padlým vojákům v první světové válce. Deska na hřbitovní zdi je náhradou za pomník, který stával na náměstí a byl zcela zničen po druhé světové válce. Akce bude ojedinělá, neboť se bude jednat o výstavbu zcela nového pomníku dle vlastního projektu. Desky byly obnoveny za vydatné finanční podpory obce Jiřetín pod Jedlovou, prostředků Svazu c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české a fondů EU. Zváštní dík za obětavou práci na realizaci akce patří kamarádu Jirkovi Suchardovi a starostovi Jiřetína pod Jedlovou panu Josefu Zoserovi, kteří i přes mnohá úskalí dovedli projekt do zdárného konce. Srdečně na akci zveme všechny příznivce regionální historie i širokou veřejnost.

Fotogalerie z akce zde.


HD

_______________________________________________________________________________

1. VYSLOUŽILECKÉ STŘELBY


Dne 13.6.2015 v 9:00 hod. zahájíme v Jesenici u Rakovníka na místní střelnici historicky první vysloužilecké střelby. Střelby budou prováděny z historických zbraní, používaných v období první světové války a střílet budeme na papírové terče s dobovými motivy. Finálový rozstřel pak bude veden do dřevěného malovaného terče, jež bude replikou původně používaných terčů. Vítěz pak obdrží putovní řetěz krále střelců, na který bude připevněn medailonek s jeho jménem a letopočtem. Pro vysloužilce i jejich hosty bude v Jesenici připraveno malé pohoštění a pro případné zájemce i ubytování v chatkách nedalekého kempu. Věříme, že se první vysloužilecké střelby podaří a užijeme si mnoho přesných zásahů a dobrou zábavu. Pozvánku na akci je možné stáhnou zde.

Fotogalerie z akce zde.


HD

_______________________________________________________________________________

PŘIPOMÍNKA 100. VÝROČÍ ITALSKÉ ZRADY


Dne 23.5.2015 se v 13:30 hod. sejdeme na Malostranském náměstí v Praze, abychom si společně s kamarády z Landwehrinfanterieregimentu Nr. 8 připomněli 100. výročí italské zrady pochodem Prahou, jehož se účastní pozvané vojenskohistorické jednotky i široká veřejnost.Po pobíjení branného štítu hřeby, se ve 14:00 hod. vydáme Nerudovou ulicí kolem italského velvyslanectví na Hradčanské náměstí. Zde bude zastávka, při které budeme opět pobíjet branný štít hřeby - výtěžek této akce bude sloužit k obnově pomníku našim vojákům padlým na italské frontě. Poté se sejdeme v restauraci Na Hrádku, kde bude pokračovat program diskuzí o první světové válce se zaměřením na italskou frontu. Pozvánku na akci je možné stáhnou zde.

Fotogalerie z akce zde.


HD

_______________________________________________________________________________

OSLAVÍME 4. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SVAZU


Dne 28.3.2015 oslavíme 4. výročí založení Svazu v restauraci Ala Bašta v Jenštejně ( mapku je možné stáhnou zde ). Začátek setkání byl stanoven na 16:00 hod. a po krátkém zahájení se vydáme ve slavnostním průvodu na náves k místnímu pomníku padlým občanům obce Jenštejn. Zde k pomníku položíme věnec a životy našich hrdinů uctíme čestnou salvou. Po krátkém proslovu zátupce vedení obce a také Svazu c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české se vydáme do restaurace Alabašta. Zde bude pro hosty připravena přednáška ke 100. výročí pádu pevnosti Přemyšl a také malý pamětní odznáček. Pro ty, kteří si ještě nestačili opatřit knížku "Hoši od zlatej dva - dějiny c. a k. pěšího pluku č. 102", kterou se nám podařilo vydat v druhé polovině roku 2014, bude připravena ke koupi za zvýhodněnou cenu. Pro všechny pozvané je připraveno malé pohoštění v podobě kančího guláše a alkoholických i nealkoholických nápojů. Program akce je možné stáhnou zde. Fotogalerie z akce zde.


HD

_______________________________________________________________________________

VYSLOUŽILCI BYLI NOMINOVÁNI NA OCENĚNÍ OBLASTNÍ AKADEMIE PRACOVNÍKŮ V KULTUŘE


Svaz c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české, byl oceněn oblastní akademií pracovníků v kultuře veřejnou nominací za péči o historické památky a o paměť regionu na udělení prestižní ceny "Zlatá múza Severu" za rok 2014. Vyhlášení a předání Zlaté Múzy proběhlo v rámci Maškarního bálu Tolštejnského panství, který bylo pořádáno v pátek 27. února 2015 od 20:00 hodin v Kulturním domě v Krásné Lípě. Vysloužilci nakonec nominaci v udělení hlavní ceny neproměnili, ale i tak se jedná o velký úspěch našeho združení a zároveň i velkou čest, která nám byla nominací prokázána. Je na snadě, že práce celého našeho Svazu je vnímána i širokou veřejností velmi pozitivně a to by mělo být motivací i závazkem pro další období. Dekret nominace oblastní akademie pracovníků v kultuře na udělení prestižní ceny "Zalatá múza Severu 2014" je shlédnout zde.


HD

_______________________________________________________________________________

VYSLOUŽILCI PŘISPĚLI NA DĚTSKÝ DOMOV UNHOŠŤ


Svaz c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české, společně s kamarády ze spolku vojenských vysloužilců arcivévody Rainera pro Rakovník a okolí se zapojili do akce "Vánoční strom pro děti z dětského domova v Unhošti". Dne 22.prosince 2014 předali řediteli dětského domova Mgr. Jiřímu Beránkovi 6 000,- Kč jako výsledek sbírky, na které se podíleli všichni naši členové a také kamarádi z Rakovníka. Zároveň předala řediteli dětského domova věcný dar v celkové hodnotě 7 000,- Kč čestná členka Svazu c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české, paní Andrea Balážová. Po velmi srdečném rozhovoru a vzájemném krátkém seznámení, si zástupci Svazu prohlédli moderní prostory v nichž jsou děti ubytovány a seznámili se orientačně s provozem dětského domova. Po krátkém rozloučení byla návštěva ukončena a vysloužilci opouštěli domov s myšlenkami, aby Bůh žehnal dětem i konání lidí, kteří se o ně v domově starají.


HD

_______________________________________________________________________________

VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK !


Vysloužilci přejí všem kamarádům klidné prožití vánočních svátků a také šťasný nový rok 2015. Na začátku roku 2011 jsme založili náš Svaz, který se nám podařilo za dobu téměř čtyř let přetransformovat ve fungující občanské sdružení. Tento rok pro nás znamenal velmi významnou dobu, kdy se nám povedlo uskutečnit několik úspěšných akcí a naplánovali jsme další projekty pro rok následující. Také se nám podařilo významným způsobem rozšířit členskou základnu o řádné členy i sympatizanty Svazu. Celkově nám uplynulý rok přinesl mnoho krásných zážitků při spolkové činnosti, objevování zapomenuté historie i nepřeberné množství sběratelských úspěchů. Doufáme, že i rok následující bude pro náš Svaz i jednotlivé členy a sympatizanty, stejně přínosný.


HD

_______________________________________________________________________________

SETKÁNÍ NA ZÁMKU V NIMĚŘICÍCH


U příležitosti výročí 98 let od úmrtí císaře Františka Josefa I. a nedožitých 102. narozenin JCKV arcivévody Otty, se bude konat tradiční setkání v Niměřicích. Vzpomínková slavnost bude zahájena 22.11.2014 ve 14 hodin Mší svatou v zámecké kapli v doprovodu sboru Wowes Collegia při kostele svatého Františka Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Po Mši svaté bude následovat tradiční průvod historických regimentů obcí, kladení věnců u busty císaře Františka Josefa I. a pietní akt u pomníku padlých v I. světové válce. Po skončení oficiální části setkání bude v přilehlých zámeckých prostorách pokračovat přátelské setkání s pohoštěním. Svaz c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české využije tuto příležitost pro popřání našemu kamarádovi Jirkovi Jedličkovi, k jeho 50. narozeninám, které již brzy oslaví.

Fotogalerie z akce zde.


HD

_______________________________________________________________________________

SVĚCENÍ PAMĚTNÍCH DESEK PADLÝM OBČANŮM OBCE DOLNÍ KŘEČANY


Město Rumburk a Svaz c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české pořádá v neděli 16.11.2014 slavnostní odhalení pamětních desek padlým první světové války Dolních Křečan. Vysvěcení desek proběhne po skončení mše svaté celebrované rumburským děkanem P. Pavlem Kadlečíkem v 15.00 hodin. Sraz účastníků akce je před kaplí svaté Alžběty Durynské v Dolních Křečanech, místní části Rumburku. Po skončení mše svaté se v roli řečníků vystřídají zástupci Města Rumburk a členové Svazu c. k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české. Na závěr slavnosti budou pamětní desky požehnány duchovním správcem místa páterem Pavlem Kadlečíkem. Těšíme se na vaši účast !


HD

_______________________________________________________________________________

VZPOMÍNKOVÁ AKCE NA VOJÁKY PĚŠÍHO PLUKU ČÍSLO 102 A KŘEST KNIHY "HOŠI OD ZLATEJ DVA"


Dne 18.10.2014 od 10:00 hod. se členové Svazu c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české a jejich kamarádi setkají v obci Smolotely, která leží 17 km jihovýchodně od města Příbram. V rámci pietní akce budou u pomníku padlým, který se nachází na návsi, položeny věnce Svazu c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české a obce Smolotely. Akce bude pokračovat mší svatou, v poutním kostele na Makové hoře, která bude sloužena za všechny vojáky c.k. pěšího pluku č. 102 a vojáky ze Smolotel. V rámci akce bude účastníkům akce představena kniha Hynka Domalípa, která bude na cca 110 stranách obsahovat komplexní historii c.k. pěšího pluku číslo 102, od založení, až po jeho zánik. Vlastní křest knihy proběhne v penzionu Smolotel, kde bude možné si i knihu za zvýhodněnou cenu zakoupit. Během křestu obdrží každý účastník akce pamětní odznáček a bude si moci zakoupit mimořádné číslo časopisu "Stodruhák". V následující půlhodinové přednášce budou návštěvníci akce seznámeni s historií pěšího pluku č. 102 v návaznosti na vojáky ze Smolotel a jejich životní příběhy. Přednáška bude doplněna projekcí několika desítek fotografií ze sbírky MUDr. Jakuba Šedivého.

Fotogalerie z rekonstrukce pomníku zde.


HD

_______________________________________________________________________________

SETKÁNÍ A OSLAVA 184. VÝROČÍ NAROZENÍ CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA I.


Dne 16.8.2014 od 15:00 hod. se členové Svazu c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české a jejich kamarádi setkají v restauraci Alabašta v Jenštejně, aby oslavili 184. výročí narození císaře Františka Josefa I. Během našeho setkání bude předveden unikátní soubor 140 kusů fotografií z období první světové války, který náš Svaz obdržel jako dar od pana Otakara Königa ze Štěnovic. Soubor fotografií obsahuje průřez bojovou činností Bataillonu škodováckých moždířů M.11, u kteréžto jednotky autor fotografií a dědeček laskavého dárce sloužil. Kromě prohlídky fotografií je pro pozvané hosty, jako již tradičně, zajištěno malé pohoštění. Těšíme se na příjemné setkání s našimi kamarády !


HD

_______________________________________________________________________________

VETERÁNI NA OSLAVĚ 300. JUBILEA ZALOŽENÍ STŘELECKÉHO SPOLKU NEUSALZA


Dne 29.6.2014 ve 14:00 hod. se veteráni účastnili akce německých přátel ze střeleckého spolku nedalekého městečka Neusalza. Akce oslav 300 letého založení střeleckého spolku Neusalza, byla zahájena slavnostním pochodem všech zúčastněných spolků centrem městečka. Následovalo vyhlášení nového krále střelců pro letošní rok, kterému byl vzdán hold několika čestnými salvami. Následovalo posezení s německými přáteli u zlatavého moku, přičemž k dobré náladě přispěla i dechová kapela místních hasičů. Po obdržení pamětního odznáčku jsme se s německými přáteli rozloučili a vydali se na cestu zpět do Česka.


HD

_______________________________________________________________________________

ODHALENÍ POMNÍKU PADLÝM OBČANŮM ROŽAN V PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE


Dne 21.6.2014 v 10:30 hod. se sejdeme před prodejnou Travel Free v Rožanech ( mapku je možné stáhnou zde ), odkud vyrazíme s hudbou v slavnostním průvodu k obnovenému pomníku padlým vojákům v první světové válce, v obci Rožany u Šluknova. Pomník, který byl zcela zničen po druhé světové válce, nesl jména padlých a zemřelých ze tří sousedících obcí - Rožany, Královka a Harrachov. Akce bude ojedinělá, neboť se bude jednat o výstavbu zcela nového pomníku dle vlastního projektu. Pomník bude obnoven zároveň s parčíkem, který původně pietní místo obklopoval. Akce s rozpočtem zhruba 70 000,- Kč je financována pomocí grantu Ústecké komunitní nadace, sponzorských darů a v neposlední řadě i svazovými prostředky. Srdečně zveme všechny příznivce regionální historie i širokou veřejnost.

Fotogalerie z rekonstrukce pomníku zde.


HD

_______________________________________________________________________________

AUDIENCE U CÍSAŘE KARLA I. 2014


Dne 3.5.2014 proběhne na císařském a královském zámku v Brandýse nad Labem slavnostní setkání vojenských historických jednotek a milovníků tradic z ČR, Maďarska, Polska, Německa, Slovinska a Bulharska. V slavnostním průvodu budou opět zastoupeni i vysloužilci a to i se svými novými členy. Po slavnostním nástupu jednotek bude náš program pokračovat v pořadí již sedmnáctou schůzí svazu, která proběhne na rozdíl od minulého roku v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi, v restauraci Na Slovance. Můžeme se těšit na projednání všech nadcházejících akcí, pořádaných naším Svazem, zvláště pak na hlavní akci Svazu pro rok 2014 - odhalení pomníku padlým vojáků v první světové válce v obci Rožany u Šluknova. Dále se můžeme těšit na to, že budeme dekorováni společně s kamarády z Infanterieregimentu Nr. 8 Prag, jejich mobilizačním křížem 1914 - 1918.

Fotogalerie z akce zde.

HD

_______________________________________________________________________________

ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY PADLÝM TURNERŮM VE VARNSDORFSKÉ TĚLOCVIČNĚ


Dne 19. dubna 2014 proběhne ve Varnsdorfu slavnostní odhalení pamětní desky padlým a zemřelým členům německého tělocvičného spolku v první světové válce ( mapku je možné stáhnou zde ). Původní dubová deska byla odhalena ve varnsdorfské tělocvičně dne 19.4.1925 a pravděpodobně po druhé světové válce byla zničena. V sobotu 19. dubna 2014 se v 10:30 hod. sejdeme před tělocvičnou, ve které bude následně slavnostně odhalena replika původní pamětní desky. Poté, co bude pamětní deska vysvěcena, budou následovat proslovy zástupců města i našeho Svazu. Po čestné salvě, před budovou tělocvičny, si vyslechneme Rakouskou císařskou hymnu a na závěr bude pro pozvané hosty připraveno pohoštění v restauraci Střelnice. Poděkování za uskutečnění rekonstrukce desky, patří zástupcům tělovýchovné jednoty Slovan Varnsdorf a vedoucím pracovníkům Státního okresního archivu Děčín, panu Petru Jozovi a Mgr. Janu Němcovi. Zvláštní poděkování pak varnsdorfskému rodákovi panu Manfredu Rohdemu, který akci významně finančně podpořil a jako již tradičně varnsdorskému radnímu, panu Jiřímu Suchardovi.

Fotogalerie z akce zde.


HD

_______________________________________________________________________________

OSLAVÍME 3. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SVAZU


Dne 1.3.2014 oslavíme 3. výročí založení Svazu v restauraci Ala Bašta v Jenštejně ( mapku je možné stáhnou zde ). Začátek setkání byl stanoven na 16:00 hod. a pro všechny pozvané hosty bude připravena brožura, mapující činnost Svazu po dobu 3 let jeho existence. V průběhu setkání budou přijati noví členové a také jmenováni čestní členové Svazu. Budeme rekapitulovat činnost Svazu v uplynulém roce 2013 a také plánovat akce pro aktuální rok 2014. Tradičně budeme probírat historii vojenství v dobách Rakousko-uherské monarchie a pochlubíme se novými přírůstky v našich sbírkách. Pro ty, kteří ještě neobdrželi brožuru "Šluknovsko, vojenští vysloužilci a Velká válka", kterou se nám podařilo vydat v závěru roku 2012, bude připravena jako pozornost. Pro všechny pozvané je připraveno malé pohoštění v podobě kančího guláše a alkoholických i nealkoholických nápojů.

Fotogalerie z akce zde.

HD

_______________________________________________________________________________

ZNOVUODHALENÍ POMNÍKU PADLÝM VOJÁKŮM NA STUDÁNCE U VARNSDORFU


Dne 25. ledna 2014 proběhne na Studánce znovuodhalení pomníku padlým a zemřelým vojákům v první světové válce. Pomník, který se nachází na hřbitově, několik desetiletí chátral a teprve po impulsu našeho Svazu, ve spolupráci s místním zastupitelem a patriotem panem Jiřím Suchardou, proběhla celková rekonstrukce, kterou finančně zastřešilo Město Varnsdorf. Po 95. letech se vrací pomníku jeho původní účel i krása. Datum odhalení nebylo zvoleno náhodou a přímo koresponduje s oslavou 100. narozenin paní Marie Henkové, která se narodila na Studánce a je její nejstarší obyvatelkou. Mezi padlými, jejichž jména jsou uvedena na pomníku, jsou i dva strýcové paní Henkové a věříme, že rekonstrukce pomníku jí potěší. V sobotu 25. ledna se v 10:30 hod. sejdeme před studáneckým kostelem, odkud půjdeme ve slavnostním průvodu k pomníku na hřbitově. Zde bude pomník slavnostně odhalen a požehnán, následovat budou proslovy zástupců města i našeho Svazu. Po čestné salvě si vyslechneme Rakouskou císařskou hymnou a na závěr bude pro pozvané hosty připraveno pohoštění. Zvláštní poděkování za uskutečnění rekonstrukce pomníku patří zastupitelům Města Varnsdorf a především pak panu Jiřímu Suchardovi, dále také členům našeho Svazu, kteří vynaložili obrovské úsilí a prokázali velkou trpělivost i vytrvalost, při zjišťování jmen padlých uvedených na pomníku.

Fotogalerie z akce zde.


HD

_______________________________________________________________________________

VYSLOUŽILCI VÁM PŘEJÍ KLIDNÉ PROŽITÍ SVÁTEČNÍCH DNŮ


Vysloužilci přejí všem kamarádům klidné prožití vánočních svátků a také šťasný nový rok 2014. Na začátku roku 2011 jsme založili náš Svaz, který se nám podařilo za dobu téměř tří let přetransformovat ve fungující občanské sdružení. Tento rok pro nás znamenal velmi významnou dobu, kdy se nám povedlo uskutečnit několik úspěšných akcí a naplánovali jsme další projekty pro rok následující. Také se nám podařilo významným způsobem rozšířit členskou základnu o řádné členy i sympatizanty Svazu. Celkově nám uplynulý rok přinesl mnoho krásných zážitků při spolkové činnosti, objevování zapomenuté historie i nepřeberné množství sběratelských úspěchů. Doufáme, že i rok následující bude pro náš Svaz i jednotlivé členy a sympatizanty, stejně přínosný.


HD

_______________________________________________________________________________

 1 2 3 4 5 6 7